Categorie archief: Notitie

Notities over het oeuvre van Harry Mulisch, kort of lang, maar altijd interessant, – ik doe althans mijn best.

Briefwisseling van Hannah Arendt en Harry Mulisch

In 1964 stuurde Harry Mulisch de Duitse vertaling van De zaak 40/61 (Strafsache 40/61) naar Hannah Arendt. Mary McCarthy had hem dat aangeraden. Mulisch had Arendts boek uit 1963 gelezen en merkt op dat hij getroffen was door de gelijkenis in hun beider theorieën.
De briefwisseling van Hannah Arendt en Harry Mulisch uit 1964 bevestigde de overeenkomst tussen hun beider theorieën over Adolf Eichmann.
Arendt stuurde Mulisch een brief terug, waarin ze zei ook een sterke gelijkenis te zien in aanpak en theorie. Ze reviseerde op dat moment de Duitse vertaling van haar boek en meldt dat ze Mulisch daar een aantal keer in citeert. Deze citaten zijn in latere uitgaven van haar boek behouden, onder andere in de Nederlandse vertaling.

In een zoektocht op internet ben ik deze brieven jaren geleden tegengekomen. Ze maken deel uit van de collectie ‘The Hannah Arendt Papers’ van de Library of Congress in Washington, D.C. Ik heb ze hieronder uitgetikt.
Lees verder

Duivels perspectief: Lucifer in de ontdekking van de hemel

Van alle publicaties over De ontdekking van de hemel is het boekje van Peter Henk Steenhuis me het liefst.

Alles is altijd uit de bijbel. Schriftuurlijke verwijzingen in De ontdekking van de hemel (1995) is de titel van Steenhuis’ bijdrage aan de vroege reacties op De ontdekking van de hemel. Het is een bewerking van een afstudeerscriptie en hoewel dat op sommige plekken iets te zeer merkbaar is, bevat het een groot aantal knappe vondsten en bruikbare observaties. Ik kom daar in een latere notitie op terug.

Lees verder