De zoon van Raspoetin

In de bundel Wenken voor de jongste dag (p. 197 e.v.) spreekt Mulisch over een toneelstuk dat hij schreef over de zoon van Raspoetin.

E.G.H.J. Kuipers schrijft in zijn artikel Ongepubliceerde werken van Harry Mulisch (Literatuur 4-6 (1987), p. 319) dat dit toneelstuk waarschijnlijk is geschreven in 1948 en Mulisch’ manscriptverbrandingen heeft overleefd.

De zoon van Raspoetin
Er moet nog een manuscript bestaan van een toneelstuk van Harry Mulisch uit 1948 over de zoon van Raspoetin. Het is niet gepubliceerd en daarom deel van Mulisch’ schaduwoeuvre.