Secundaire literatuur

Deze pagina bevat een overzicht van de secundaire literatuur over het oeuvre van Harry Mulisch. Een deel van de genoemde werken hebben betrekking op de persoon van de schrijver. Ik ambieer geen volledigheid, maar probeer in elk geval de secundaire literatuur te bespreken die ik in de notities op deze website gebruik.

Secundaire literatuur over het werk

Informatie Omschrijving Links
, Harry Mulisch ontdekt, Amsterdam 1995 In een drietal essays bespreekt De Rover De ontdekking van de hemel, met veel aandacht voor de biografische achtergronden en de relaties met de overige werken van Mulisch.

Secundaire literatuur over de persoon

Informatie Omschrijving Links
, Het voorbestemde toeval, Amsterdam 2002 In 2002 voerde Marita Mathijsen acht gesprekken met Harry Mulisch. Mathijsen nam de belangrijkste levensgezellen uit de verschillende periodes in zijn leven als uitgangspunt en heeft geprobeerd om een ander register van antwoorden te openen dan Harry gewoonlijk voor interviews gebruikt.